Hľadajte na stránke...

O NÁS

Skupina De Agostini
História nakladateľstva De Agostini sa začala v roku 1901, kedy bratia Giovanni a Alberto De Agostini založili v Ríme Kartografický inštitút. Giovanni bol už vtedy uznávaným kartografom, jeho brat Alberto – saleziánsky misionár – zas cestoval po najvzdialenejších kútoch Južnej Ameriky a objavoval pre vtedajší svet neznáme prírodné a kultúrne zaujímavosti.
V roku 1922 vydal Zemepisný ústav De Agostini pod záštitou kráľa Viktora Emanuela III. Veľký zemepisný atlas, jedno z najvýznamnejších diel tohto druhu v histórii kartografie. V roku 1959 vyšiel prvý z 312 zväzkov encyklopédie Il Milione – ďalšieho prelomového diela, ktoré určilo štandardy pre populárno-náučne publikácie na nasledujúce desaťročia. Od tej doby De Agostini dôsledne buduje svoju pozíciu najväčšieho svetového vydavateľa zberateľských a vzdelávacích kolekcií typu partwork (z angl. work in parts – dielo na časti).

Naše produkty
Dnes funguje skupina De Agostini Group vo viac než 30 krajinách sveta. Jej atlasy, encyklopédie, jazykové kurzy, DVD filmy, sprievodcovia, zberateľské kolekcie, multimediálne vydania či aplikácie pre tablety a smartfóny sú publikované v mnohých jazykoch a pre milióny čitateľov – od Brazílie až po Nový Zéland. Poskytujú tak obrovské množstvo praktických znalostí a zároveň i skvelú zábavu.

Korešpondenčná adresa
DE AGOSTINI
P.O.BOX 34
840 11 Bratislava 411