Rozšírené informácie o súboroch cookies

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré stránky navštívené používateľmi zasielajú do svojich koncových zariadení, kde sú ukladané do pamäte, aby mohli byť znovu zaslané daným stránkam v prípade ďalších návštev. Súbory cookies sú používané na rozličné účely, majú rozličné vlastnosti a môžu byť používané vlastníkom navštevovanej stránky ako i tretími stranami. 

TYPY SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies sa delia na dve skupiny: 
- tie, ktoré nainštaloval vlastník alebo správca stránky a nazývajú sa súbory cookies prvej strany
- tie, ktoré nainštalovali externí správcovia stránky a nazývajú sa súbory cookies tretej strany.
Zodpovednosť a správu súborov cookies prvej strany na seba priamo preberá vlastník tejto stránky, spoločnosť De Agostini Publishing S.p.A. so sídlom na adrese G. da Verrazano 15, 28100 Novara („Vlastník“) a je súčasťou zásad ochrany osobných údajov tejto spoločnosti. Pre všetky informácie požadované čl. 13 Nariadenia o ochrane osobných údajov kliknite tu.
Zodpovednosť a správa súborov cookies tretej strany naopak patrí príslušným vlastníkom a správcom, ktorí sú povinní vo svojich zásadách ochrany osobných údajov poskytovať primerané mechanizmy ich odmietnutia. 
Na tejto stránke sa môžu nachádzať súbory cookies patriace do šiestich rôznych typov:

1. Technické cookies, dočasné cookies a analytické cookies (Generic)

Tieto súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie stránky a umožňujú spravovať operácie prístupu (napr. prihlásenie) na stránky, zaznamenávať konfiguračné preferencie v prípade ich dostupnosti alebo integrovať prídavné moduly potrebné pre zobrazenie rozhodujúceho obsahu.
Pod pojmom technické cookies sa chápu aj súbory cookies používané na štatistické analýzy a analýzy výkonu, za predpokladu, že boli nakonfigurované na zber údajov v súhrnnej a anonymnej forme, a poskytujú všeobecný rámec vývoja stránok a obsahu.
 

2. Súbory cookies na analýzu pohybu a výkonu (Tracking)

Tieto súbory cookies umožňujú spoznať spôsob, akým používatelia používajú stránku, k akému obsahu pristupujú a z ktorých geografických regiónov pochádzajú pre zhodnotenie a zlepšenie fungovania stránky a uprednostnenie výroby obsahu, ktorý lepšie spĺňa informačné potreby používateľov. Tieto súbory cookies podliehajú súhlasu zo strany používateľov a o ich odmietnutí je možné informovať priamo príslušných správcov.

3. Súbory cookies na profiláciu zamerané na marketing a reklamu (Advertisement)

Sú to súbory cookies používané na poskytovanie reklamného obsahu v rámci stránky alebo aplikácie. Tieto súbory cookies sa používajú napríklad na sledovanie polohy inzercie a overenie, či už používateľ videl reklamnú správu, ale tiež na sledovanie používateľa počas surfovania pre vytvorenie profilu a prezentácie reklamy vo vzťahu k osobným záujmom a sociodemografickým vlastnostiam.

KTORÉ SÚBORY COOKIES SÚ NAINŠTALOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE?

Vlastník sa snaží obmedziť používanie súborov cookies čo možno najviac, aby vám mohol ponúknuť služby tejto stránky a iných jeho stránok a produktov. Súbory cookies sú bližšie popísané v ďalších odsekoch.

1. SÚBORY COOKIES, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ SÚHLASU

Technické cookies

deait_user_logged: používané na spravovanie mena používateľa

has_js: používané na spravovanie javascript

SESS_ID: používané na reláciu používateľa

comment_info_ID: používané na hodnotenie komentárov

force_no_mobile: používané na spravovanie prístupu k mobilnej verzii stránky

Technické cookies nevyžadujú súhlas, preto sú automaticky inštalované pri vstupe na stránku.

Štatistické cookies Google Analytics

__utma: Sleduje koľkokrát návštevník navštívil stránku, dátum prvej a poslednej návštevy. Google Analytics používajú tieto súbory cookies napríklad na výpočet dňov a prístupov od prvého prístupu, po ktorých používateľ vyplnil objednávku

__utmb, __utmc: Tieto súbory cookies spolupracujú a slúžia na výpočet trvania jednej návštevy. Súbor cookies _utmb sleduje presný okamih, v ktorom používateľ vstupuje na stránku, zatiaľ čo súbor cookies _utmc sleduje presný okamih, v ktorom používateľ stránku opúšťa

__utmt: Umožňuje službe Google Analytics prispôsobiť svoje servery veľkému množstvu údajov bez toho, aby došlo k preťaženiu žiadosťami

__utmz: Sleduje geografický pôvod používateľa, aký vyhľadávač použil, aké kľúčové slovo hľadať pre vstup na stránku

__utmt, __utmt_area: Performance

Súbory cookies Google Analytics nainštalované na tejto stránke sú anonymizované, čiže nevykonávajú profiláciu používateľov a nevyžadujú si ich súhlas, a preto sú inštalované automaticky po vstupe na stránku.

Táto webová stránka používa Google Analytics výlučne na štatistické účely.

Dané súbory cookies zbierajú informácie v súhrnnej forme s cieľom monitorovať a analyzovať prístupy na stránku.

Informácie vytvorené súbormi cookies pri používaní webovej stránke sú oznámené spoločnosti Google Inc.

Pre podrobnejšie informácie a deaktiváciu ukladania navštívte webovú stránku https://policies.google.com/privacy

2. SÚBORY COOKIES, KTORÉ PODLIEHAJÚ SÚHLASU

Prostredníctvom tejto stránky sú inštalované súbory cookies spravované tretími stranami, ktoré podliehajú súhlasu. Nižšie nájdete indikácie a odkaz na zásady ochrany osobných údajov ako i formu súhlasu pre všetky z nich. Svoj súhlas môžete vyjadriť jednoducho spôsobmi uvedenými na informačnom titulku, ktorý ste mohli vidieť pri prvom vstupe na túto stránku, alebo selektívne pri použití nášho nástroja na spravovanie súhlasu.

Facebook

Na našej stránke používame aj iné technológie, ktoré nám i poskytovateľom služieb tretích strán umožňujú ponúknuť vám personalizovanejšie a pútavejšie zážitky na internete, napríklad v rámci konkrétnej ponuky viac relevantných reklám na vašich kanáloch sociálnych médií, alebo tým, že vám umožníme zdieľať vaše skúsenosti na našej internetovej stránke cez sociálne médiá. Z toho dôvodu používame nasledujúce technológie:

- Facebook pixel. Facebook pixel sú malé fragmenty softvéru, takmer neviditeľné „body“ rozmerov jedného pixelu na našej stránke, ktoré vytvárajú spojenie medzi vašou návštevou na našej stránke a Facebookom. Keď sa pixel načítava, Facebook inštaluje na váš počítač tzv. súbor cookies „fr“, ktorý pomáha Facebooku ponúkať vám personalizovanejšie reklamy, ale tiež zmerať a zlepšovať reklamy. Tento súbor cookies má životnosť 90 dní. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies spoločnosti Facebook môžete nájsť tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Uvedomte si, že po inštalácii súboru cookies „fr“ môže spoločnosť Facebook sledovať vaše správanie pri surfovaní po internete prostredníctvom iných internetových stránok, ktoré používajú Facebook pixel alebo sociálne prídavné moduly spoločnosti Facebook.

Súbory cookies sociálnych sietí

Používajú sa na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.

Nižšie nájdete názov tretích strán, ktoré ich spravujú a pre každú z nich aj odkaz na stránku, na ktorej môžete získať informácie o spracovaní a vyjadrení vášho súhlasu:

YouTube: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/faq/#toc-cookies(Google's standard terms)

TRVANIE SPRACOVANIA

Súbory cookies spravované vlastníkom majú maximálne trvanie 365 dní, okrem prípadu ich dobrovoľného obnovenia na základe vášho opakovaného súhlasu.

Súbory cookies profilácie spravované vlastníkom sú anonymné a po uplynutí doby platnosti zostávajú súčasťou štatistických systémov a profilačných platforiem v súhrnnej forme, pričom nie je možné ich priradiť k vášmu prehliadaču, a slúžia len na všeobecné štatistické účely.

Súbory cookies spravované tretími stranami majú trvanie uvedené v príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV

Pre ďalšie informácie, vysvetlenie, alebo pre uplatnenie vašich práv môžete využiť emailovú adresu: deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk.

Okrem toho máte vždy právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

SPRAVOVANIE PREFERENCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PREHLIADAČA

Majte na pamäti, že svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies môžete spravovať prostredníctvom prehliadača.

Ak nepoznáte typ a verziu prehliadača, ktorý používate, kliknite na „Pomoc“ v okne prehliadača hore, odkiaľ získate prístup ku všetkým potrebným informáciám.

Používanie súborov cookies LSO (Local Shared Object) alebo Flash:

Súbory cookies Flash fungujú oddelene od súborov cookies v prehliadači a nástroje na správu súborov cookies dostupných v prehliadači nemusia byť dosť efektívne na ich odstránenie. Pre podrobnejšie informácie o súboroch cookies Flash a ich spravovaní navštívte: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

 

ZOZNAM SÚBOROV COOKIES

 

Name

Domain

Purpose of Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

.deagostini.com

Generic

_hjid

.deagostini.com

Generic

_hjFirstSeen

.deagostini.com

Generic

_hjIncludedInSessionSample

.deagostini.com

Generic

_hjAbsoluteSessionInProg...

.deagostini.com

Generic

uid

.adform.net

Generic

MUID

.bing.com

Advertisement

_ga

.deagostini.com

Generic

_gid

.deagostini.com

Generic

_hjIncludedInPageviewSample

.deagostini.com

Generic

YSC

.youtube.com

Advertisement

__atuvc

.deagostini.com

Generic

__atuvs

.deagostini.com

Generic

uvc

.addthis.com

Generic

loc

.addthis.com

Generic

_ga_*

.deagostini.com

Generic

_pin_unauth

.deagostini.com

Generic

_pinterest_ct_ua

.ct.pinterest.com

Generic

_pinterest_sess

.pinterest.com

Generic

_uetsid

.deagostini.com

Tracking

_uetvid

.deagostini.com

Tracking

_fbp

.deagostini.com

Tracking

IDE

.doubleclick.net

Generic

test_cookie

.doubleclick.net

Generic

_gcl_au

.deagostini.com

Generic

A3

.yahoo.com

Advertisement

c

.adform.net

Advertisement

_dc_gtm_*

.deagostini.com

Generic

sid

.seznam.cz

Advertisement

_gat_*

.deagostini.com

Generic

_dc_gtm_*

.deagostini.com

Generic

B

.yahoo.com

Advertisement

_auth

.pinterest.com

Advertisement

_routing_id

.pinterest.com

Advertisement