ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA

A SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

 

A 03.05.23 verziója

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme és a pozitív és biztonságos online élmény biztosítása iránt. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat, amikor meglátogatja a https://www.deagostini.com/hu/ (a "Webhely") oldalunkat. Kérjük, szánjon rá egy percet, hogy elolvassa és megértse a szabályzatot.

 

Ki az adatkezelő az Ön adatainak feldolgozása tekintetében? Kik az adatkezelők?

 

Az Ön személyes adatainak kezelője a De Agostini Publishing S.p.A., székhelye: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara Olaszország, továbbiakban: „De Agostini”, „mi” és ennek ragozott alakjai.

Kapcsolatba léphet velünk a deagostini@suvet.hu vagy a De Agostini Publishing Group, címzett: Adatvédelmi tisztviselő, Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Olaszország címen. 

Ha többet szeretne megtudni személyes adatainak feldolgozásáról, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztató alábbi szakaszait.

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és hogyan gyűjtjük őket?

 

Számos információt gyűjtünk Önről, amikor meglátogatja a Webhelyünket, többek között a következőket:

Az Ön által közvetlenül megadott adatok:

 

a) a regisztrációs folyamat, Webhelyünkön fiók létrehozása vagy a felmérések kitöltése során megadott azonosítható adatok, köztük a név és vezetéknév, e-mail cím, felhasználói azonosító, nem, korosztály, jelszó, lakóhely szerinti ország, postacím, a megvásárolt termék vagy szolgáltatás típusa, valamint a kiszállításhoz szükséges telefonszámok;

b) az Ön hitelkártyájával kapcsolatos pénzügyi információk és adatok a Webhelyünkön keresztül történő termékvásárláshoz; és

c) az Ön által nekünk küldött levelezésben vagy kérésekben szereplő információk, vagy az általunk Öntől kért információk, ha a Webhelyen nyújtott szolgáltatásunkkal vagy a megvásárolt termékekkel kapcsolatos problémákat jelentenek.

 

Automatikus nyomkövető rendszerekből származó adatok:

 

Az Ön által közvetlenül megadott személyes adatokon és az Önnel való kapcsolatból származó adatokon kívül automatikusan gyűjtünk adatokat sütik vagy adattároló és -visszaállító eszközök segítségével a böngészésről és a felhasználók által a Webhelyünkre való belépéskor, illetve az e-mailjeink vagy SMS-eink használata során végzett böngészésről és használatról.

 

Ezekben az esetekben az összegyűjtött információk olyan kontextusadatokra vonatkoznak, mint például:

 

a) a Webhely használatával kapcsolatos információk;

b) a Webhelyünkön való böngészés során gyűjtött navigációs információk.

 

A sütik és más nyomkövető rendszerek segítségével gyűjtött személyes adatainak felhasználásáról további információkat a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban talál.

 

Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?

 

a) Szerződéses és azzal egyenértékű célok:

 

Abban az esetben, ha Ön megvásárolja valamelyik termékünket, vagy csatlakozik valamelyik szolgáltatásunkhoz, beleértve a bizonyos témákról szóló konkrét közlemények kézbesítésével kapcsolatos Vezetői szolgáltatást, regisztrál a Webhelyünkre, és létrehoz egy személyes fiókot, akkor az Önnel való szerződéses kapcsolatunk fenntartása és a regisztráció kezelése érdekében feldolgozzuk az Ön személyes adatait.

 

b) Jogszabályokkal kapcsolatos célok:

 

Személyes adatait feldolgozhatjuk a jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

 

c) Marketingcélok:

 

Csak az Ön előzetes beleegyezésével kezelhetjük személyes adatait kereskedelmi felmérések elvégzése céljából, és hagyományos és egyéb eszközökkel - beleértve az e-mailt, SMS-t, MMS-t, közösségi hálózatot, mobilalkalmazásokat, bannereket, postai és telefonos üzeneteket - küldhetünk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról vagy harmadik fél vállalatainak termékeiről és szolgáltatásairól szóló kereskedelmi közleményeket.

 

Továbbá, amennyiben Ön nem tagadta meg a hozzájárulását akár a személyes adatainak gyűjtése, akár bármely későbbi kommunikáció során, feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, hogy e-mailben kereskedelmi közleményeket küldjünk Önnek saját termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek hasonlóak az Ön által már megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz ("Soft opt-in mentesség"). 

 

Továbbá, az Ön külön előzetes hozzájárulásával, az Ön marketing célú személyes adatai továbbíthatók más vállalatoknak, ahogyan azt a "Kinek adjuk át az Ön adatait?" részben részletezzük.

 

d) Profilalkotási célok

 

Személyes adatait felhasználhatjuk profilok létrehozására, hogy személyre szabott tartalmat és marketingkommunikációt nyújthassunk Önnek. Ez magában foglalhatja az Ön adatainak felhasználását az Ön preferenciáinak és érdeklődési körének elemzése, valamint az Ön igényeinek és viselkedésének előrejelzése céljából. Ha az Ön személyes adatait profilalkotási célokra használjuk fel, azt csak az Ön kifejezett beleegyezésével tesszük. 

 

e) Jogos érdekű célok

 

Személyes adatait jogos érdekünk alapján feldolgozhatjuk egy "könnyű kereskedelmi profil" létrehozása céljából, hogy elemezzük az Ön jellemzőit és preferenciáit a személyes adatok nem invazív kategóriái szerint, mint például a költési volumen, vásárolt termék/szolgáltatás, vásárlás helyéül szolgáló üzlet, korosztály, a vásárlásra és státuszra vonatkozó információk (a "Szegmentálási célok").

 

Hasonlóképpen, az ügyfeleink vagy felhasználóink elégedettségének megismeréséhez fűződő jogos érdekünkből, a termékeinkkel és/vagy szolgáltatásainkkal és a nyújtott figyelemmel kapcsolatban, feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait elégedettségi vagy minőségi felmérések elvégzése vagy elküldése céljából.

 

Ezen túlmenően, üzleti célú jogos érdekünkre hivatkozva feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait olyan tevékenységek elvégzése érdekében, amelyek a fióktelepek áthelyezéséhez, felvásárlásokhoz, egyesülésekhez, szétválásokhoz vagy egyéb változásokhoz kapcsolódnak, valamint az ilyen műveletek végrehajtása érdekében.

Végezetül, személyes adatait feldolgozhatjuk, hogy javítsuk a Webhelyünk felhasználói élményét.

 

Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatainak Szerződéses célokból vagy azzal egyenértékű célból történő kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Hasonlóképpen, a személyes adatok jogszabályokkal kapcsolatos célokra történő feldolgozása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így a Szerződéses célokra vagy azzal egyenértékű célokra és Jogszabályokkal kapcsolatos célokra történő adatkezelés kötelező. Ha nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk biztosítani az Ön által kért termékeket vagy szolgáltatásokat. 

Az Ön személyes adatainak Marketingcélok és Profilkészítési célok céljából történő feldolgozása nem kötelező, és az Ön előzetes hozzájárulásától függ, amely minden esetben visszavonható. Míg a fenti Soft opt-in mentesség alkalmazása szempontjából a 2002/58/EK irányelv 13. cikke 2. bekezdését végrehajtó helyi jogszabály szerint végezzük a feldolgozást. Ha beleegyezését megtagadja, vagy később leiratkozik a kommunikációnkról, nem tudjuk feldolgozni az Ön személyes adatait ilyen marketingcélokra.

 

Az Ön személyes adatainak jogos érdekből (beleértve a Szegmentálási célokat) történő feldolgozása az Ön érdekeivel megfelelően kiegyensúlyozott jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik, mivel a személyes adatok feldolgozása az ilyen célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik. A jogos érdek értékeléséhez súlyozást végeztünk, amelynek során elemeztük az adatkezelésért felelős személy saját hasznát, valamint az érintett és/vagy harmadik személyek hasznát, és amelyből arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk elsőbbséget élvez az érintett és/vagy harmadik személyek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen, a deagostini@suvet.hu címre küldött értesítéssel. Ebben az esetben ilyen célú adatfeldolgozást nem végzünk, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a jogos érdek fennállását.

 

Hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait automatizált vagy más eszközökkel dolgozzuk fel, és megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtásával védjük azokat a személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének biztosítása érdekében. Konkrétan olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok védve legyenek a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

Mennyi ideig őrizzük meg az adatait?.

 

  • Személyes adatait a személyes adatok gyűjtésének és további feldolgozásának céljai eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg, beleértve az alkalmazandó jogszabályok által előírt megőrzési időszakot is:
  • a Szerződéses célok vagy azzal egyenértékű célok tekintetében a kapcsolat időtartamára, és annak megszűnése után arra a törvényes időszakra, amely alatt a kapcsolatból eredő bármilyen felelősség felmerülhet (10 év);
  • a Jogszabályokkal összefüggő célok tekintetében a személyes adatok egyes típusaira a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig;
  • marketing és szegmentációs célokra vonatkozóan az Ön számára nyújtott szolgáltatás/termék és/vagy az Ön fiókján keresztül történő regisztráció és/vagy a kereskedelmi felméréseinkben való részvétel időtartama alatt, valamint a fent említett tevékenységek megszüntetését, deaktiválását és/vagy törlését követő 24 hónapig;
  • profilalkotási célokra tekintettel, a gyűjtéstől számított 12 hónapig;
  • a jogos érdekek tekintetében mindaddig, amíg Ön nem tiltakozik a kezelés ellen, valamint az azt követő időszakban, amely alatt bármilyen felelősség felmerülhet (3 év). Abban az esetben, ha az adatkezelés célja a vállalat vagy vállalkozás átruházásához, felvásárláshoz, egyesüléshez vagy egyéb átalakuláshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése, a fenti megőrzési időszakok a fő adatkezelésre vonatkoznak.

A sütik, illetve az adattároló és -visszaállító eszközök segítségével szerzett adatokat a Sütikre vonatkozó szabályzatban megjelölt ideig kezeljük.

 

E feltételek lejárta után a személyes adatokat töröljük/anonimizáljuk és/vagy összesítjük.

 

Kivel közlik az Ön adatait?

 

Az Ön személyes adatait csak akkor adhatjuk át az alábbi kategóriákba tartozó alanyoknak, ha ez az egyes adatkezelési típusokhoz feltétlenül szükséges:

 

a) A De Agostini alkalmazottai, munkatársai és beszállítói, feladataik és/vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során, valamint az Önnel fennálló kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban;

b) A De Agostini által kínált szolgáltatások és termékek teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységek keretében alvállalkozók és/vagy alvállalkozók;

c) Postahivatalok és futárok az Ön által megvásárolt termékek és/vagy a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb anyagok küldése és kézbesítése céljából;

d) Jogi, adminisztratív és pénzügyi tanácsadók, a tevékenységeinkhez szükséges vagy funkcionális kereteken belül, a fentiekben ismertetett módon és módon;

e) Pénzügyi intézmények, az Önnel fennálló kapcsolatból származó bevételek és kifizetések kezelése céljából.

Továbbá, az Ön előzetes hozzájárulásával az Ön marketingcélokra gyűjtött személyes adatai továbbíthatók a következő kategóriákba tartozó más vállalatoknak: kiadók, tömegkereskedők, játékforgalmazók és fogyasztási cikkek forgalmazói, hogy saját termékeikről és szolgáltatásaikról kereskedelmi közleményeket küldhessenek Önnek, amelyekhez az említett vállalatok saját kereskedelmi profilt készíthetnek az említett adatok és profilok, valamint az Ön adatai és profiljai alapján; ily módon kereskedelmi közleményeiket Önhöz igazíthatják. Kérhet tőlünk egy teljes listát azokról a vállalatokról, amelyekkel az Ön adatait megosztjuk.

 

Az Ön adatai a tengerentúlra kerülnek?

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy olyan szolgáltatókkal kötünk szerződést, akik az ilyen szolgáltatások nyújtásához hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, és hogy ezek közül néhányan az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül helyezkedhetnek el.

 

Amikor személyes adatokat továbbítunk az EGT-n kívülre, észszerű lépéseket és megfelelő biztosítékokat teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében, a személyes adatok kezeléséről szóló 679/2016/EU rendelet ("GDPR") 45. és 46. cikkeinek megfelelően. 

 

Milyen jogai vannak, amikor megadja nekünk az adatait?

 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, miután megadta azt, valamint érvényesítheti adatvédelmi jogait, például hozzáférhet személyes adataihoz, ellenőrizheti személyes adatainak tartalmát, eredetét, pontosságát, kérheti személyes adatainak kiegészítését, frissítését, módosítását, törlését vagy törvénysértés miatti zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatainak jogos célokból történő feldolgozása ellen. A fenti jogokon kívül kérheti az adatkezelés korlátozását, személyes adatainak hordozhatóságát, és panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

 

A fenti jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a deagostini@suvet.hu címen. A választ észszerű időn belül (és minden esetben az alkalmazandó jogszabályok keretein belül) meg fogjuk adni. 

 

Frissítések

 

Ez a dokumentum a címben megjelölt időponttól lép hatályba.

 

A De Agostini megváltoztathatja és/vagy kiegészítheti ezt a dokumentumot a GDPR vagy más alkalmazandó nemzeti jogszabályok további módosításai és/vagy kiegészítése következtében is. A frissítésekről és módosításokról előzetesen értesítjük, és a frissített adatvédelmi szabályzatot mindig megtekintheti az alábbi linken https://www.deagostini.com/hu/adatvedelmi-iranyelvek-ugyfelek-szemelyes-adatainak-feldolgozasa. Ha kétségei, kérdései vagy panaszai vannak a személyes adatainak gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban, a webhely "Kapcsolatfelvétel" szakaszán keresztül, a deagostini@suvet.hu e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba a De Agostini vállalattal.