Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Eladó adatai:

                                                                                                                                                        

Eladó:

DE AGOSTINI Publishing S.p.A.

Székhely és postacím:

Via Giovanni Da Verrazano 15, 28100 Novara, Olaszország

Nyilvántartó hatóság:

Novara város cégnyilvántartása, Olaszország

Cégjegyzékszám:

01398410066

Adószám (Magyar):

30447114-2-51

Weboldal:

https://www.deagostini.com/hu/ 

Telefonszám:

+36-1/688-1489

Email cím:

deagostini@suvet.hu

                

Az ügyfélszolgálati kommunikációhoz kérjük, használja az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit (alább)!

 

 

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

                                                            

Az ügyfélszolgálati feladatokat Magyarországon a Suvet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-712849; adószám: 12976391-2-43; székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.) végzi. Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között áll rendelkezésre, kivéve a munkaszüneti napokat. A kérések és panaszok esetén az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

                

 

Postacím:

1660 Budapest, Pf.: 397. (Magyarország)

Telefonszám:

+36-1/688-1489

Email cím:

Az Eladó minden egyes terméktípushoz egyedi e-mail elérhetőséget biztosít. Ezek az e-mail címek a Termék oldalán (a továbbiakban: "Termékoldal") a https://www.deagostini.com/hu/ oldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) belül találhatók. Kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében írjon közvetlenül a Termékoldalon megadott, a kérdéses Termékhez közvetlenül kapcsolódó e-mail címre.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt kifejezések meghatározása:

“Eladó”: a Termék vagy Termékek eladója, lásd az Eladó adatait fentebb.

“De Agostini”: az Eladó.

“Megrendelő”: az a nagykorú természetes vagy nyilvántartásba vett jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az Eladóval szerződést köt a Termék vagy Termékek megvásárlására.

“Előfizető”: az a Megrendelő, aki vagy amely Eladóval előfizetési szerződést köt a Termék vagy Termékek rendszeres megvásárlására.

“Fogyasztó”: a Fogyasztó a Megrendelő, de csak szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül Fogyasztónak. (A vállalkozások nem minősülnek fogyasztónak).

“Termék” vagy “Termékek”: az Eladó által a Megrendelőnek kínált termék vagy termékek, beleértve a termékek részeit, alkatrészeit és az ezekhez a termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is.

“Szállítási Szerződés”: az Eladó és a Megrendelő között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az Eladó köteles a szerződésben meghatározott Terméket (vagy annak részeit) a kikötött későbbi időpontban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.

“Előfizetés”: az Eladó és a Megrendelő között létrejött olyan szerződés, amely alapján az Eladó köteles a szerződésben meghatározott Terméket (vagy annak részeit) rendszeresen visszatérő időközönként, a kikötött későbbi időpontokban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a Terméket átvenni és a vételárát megfizetni.

“Szerződés”: a Szállítási Szerződés és az Előfizetés. 

“Weboldal”: a https://www.deagostini.com/hu/ weboldal.

“Termékoldal”: minden egyes Terméknek saját szekciója vagy aloldala van a Weboldalon, ahol a Termékkel kapcsolatos részletes leírás és információnk megtalálhatóak. 

“Általános Szerződési Feltételek”: a jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Termékek megvásárlását (Szállítási szerződés) és előfizetését (Előfizetés) távollévők közt: az interneten keresztül, a Weboldalról, valamint az előfizetési kupon postai úton történő elküldésével és/vagy a távoli kommunikációt lehetővé tevő eszközzel (telefonon vagy e-mailben).

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 4. § 11. pontjában meghatározott eszközök közül csak a telefon és az elektronikus levelező rendszer (e-mail).

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései:

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Termékek megvásárlását (Szállítási szerződés) és előfizetését (Előfizetés) távollévők közt: az interneten keresztül, a Weboldalról, valamint az előfizetési kupon postai úton történő elküldésével és/vagy a távoli kommunikációt lehetővé tevő eszközzel (telefonon vagy e-mailben).
 2. Az Eladó az Általános Szerződési Feltételeket oly módon teszi elérhetővé a Megrendelők számára a Weboldalon, hogy azok bármikor letölthetőek és tárolhatóak legyenek.
 3. A Weboldalon elsősorban szerkesztőségi és nyomtatott termékek találhatóak. Minden kínált Termékről részletes leírás található a Weboldalon a Weboldalnak Termékre vonatkozó részén, aloldalán: a Termékoldalon.
 4. A Weboldal tulajdonosa a De Agostini (az Eladó).
 5. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelők által kötött valamennyi Szállítási Szerződésre és Előfizetésre vonatkoznak. Kizárólag 18 éves vagy annál idősebb, szerződőképes személyek adhatnak le megrendelést. Ezért a megrendeléssel Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) szerződőképességében nem korlátozott; (ii) legalább 18 éves, és (iii) elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.    
 6. Bármely, jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő szerződéses feltétel csak az Eladó írásbeli jóváhagyása esetén érvényes.
 7. Az Eladó felhív minden Megrendelőt arra, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a vásárlási folyamat lezárását követően nyomtasson ki, és őrizzen meg egy példányt belőle.
 8. Az Eladó bármikor módosíthatja és/vagy kiegészítheti a jelen Általános Szerződési Feltételeket a jövőre nézve, a Megrendelőknek a Weboldalon történő előzetes értesítése mellett. Az esetleges módosítások és kiegészítések a Weboldalon való közzétételük időpontját követően lépnek hatályba. 
 9. A Megrendelő jogosult a Weboldalon található a Termékeket – az ott részletesen bemutatott és leírt módon, a technikai lépések követésével – megvásárolni. A Termékek közzététele a Weboldalon a Megrendelőhöz címzett, szerződéses vételi ajánlat megtételére vonatkozó felhívásnak minősül. A Megrendelő által küldött megrendelés szerződéses ajánlatnak minősül, és az Általános Szerződési Feltételek teljes körű ismeretét és elfogadását feltételezi.
 10. Az Eladó a Megrendelő ajánlatának kézhezvételét a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött automatikus válasszal igazolja vissza, amely visszaigazolás csupán az ajánlatnak az informatikai rendszerekben történt kézhezvételét igazolja. Az üzenet tartalmazza a Megrendelő által megadott összes adatot. Megrendelő vállalja, hogy ellenőrzi az adatok pontosságát és haladéktalanul értesíti az Eladót az esetleges hibákról, javítandó adatokról és/vagy változásokról a jelen Általános Szerződési Feltételek elején található Ügyfélszolgálati elérhetőségeken. 
 11. Egyes Termékeket az Eladó részenként, alkatrészenként értékesít a Megrendelő részére a Termékoldalon feltüntetett módon, a Termék részeit, alkatrészeit tartalmazó sorozatra történő Előfizetés keretében. Ha a Megrendelő az Előfizetésre irányuló ajánlatát a sorozat megjelenésének napjáig nem küldi el, akkor a Termék részeinek, alkatrészeinek gyűjtését a már az újságárusoknál lévő kiadott lapszámokkal kezdheti meg. Ha a Megrendelő egy vagy több korábbi lapszámot (részt, alkatrészt) kér, akkor azokat az Eladótól utánrendelés keretében is megrendelheti. Utánrendelés esetén a Megrendelő köteles vételárat előre kifizetni. Az Eladó köteles az utánrendelt Terméket az utánrendelésért fizetett vételár jóváírását követő 21 napon belül leszállítani. Az Eladó csak a rendelkezésre álló készlet erejéig garantálja az utánrendelések teljesítését. Készlethiány esetén a De Agostini jogosult visszautasítani az utánrendelésekkel kapcsolatos megrendeléseket.
 12. Megrendelés alapján szerződés az Eladó általi elfogadással jön létre, amelyet a Megrendelő e-mail címére küldött e-mailben igazol vissza az Eladó. Az Eladó saját belátása szerint jogosult elfogadni vagy elutasítani a Megrendelő által küldött megrendelést, anélkül, hogy a Megrendelő a megrendelés el nem fogadása esetén bármilyen igényt (beleértve a kártérítést is) támaszthatna vagy bármilyen jogot érvényesíthetne.
 13. A megrendelésnek a Weboldalon meghatározott módon történő elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta a vásárlási eljárás során biztosított összes információt, és teljes mértékben elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a fizetési feltételeket.
 14. A Megrendelő és az Eladó közötti szerződés az előfizetési kupon postai úton történő elküldésével és/vagy távoli kommunikációt lehetővé tevő eszközzel (telefonon vagy e-mailben) történő megrendeléssel is megköthető.
 15. A megrendelés Eladó részére történő megküldésével és/vagy a szerződés12. és/vagy 13. pont szerinti megkötésével a Megrendelő elfogadja a Weboldalon közzétett ajánlatot, kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései kötelezőek számára, elfogadja azokat, és kijelenti, hogy az Eladó az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismertette vele.
 16. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és az Eladó közötti szerződés részévé válik:

a) a Weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén a vonatkozó nyilatkozat elfogadását jelző ikonra kattintással;

b) telefonos szerződéskötés esetén a Megrendelő elfogadó nyilatkozatával a call center munkatársa által adott szóbeli tájékoztatást követően, amelyet hangfelvétel igazol;

c) e-mailben történő szerződéskötés esetén a visszaigazolás mellékleteként küldött e-mailhez csatolt Általános Szerződési Feltételek Megrendelő általi kézhezvételével; és/vagy

d) az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét is tartalmazó kuponnak az Eladó részére történő postázásával, elküldésével.

 

17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti további tájékoztatás:

a) a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás: a Weboldalon, a Termékoldalon található.

b) a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) szóló tájékoztatás: a Weboldalon, a Termékoldalon található.

c) A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról szóló tájékoztatás: jelen Általános Szerződési Feltételek 38. és 39. pontjaiban találhatóak. Az Eladó ezt az elállási és felmondási jogot nem csak a Fogyasztók, hanem minden Megrendelő számára biztosítja. Az ilyen elállási, felmondási jogát a Megrendelő a Weboldalon található, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. mellékleteként csatolt formanyomtatvány használatával, vagy az erre vonatkozó az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.

d) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra valamint jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről szóló tájékoztatás: mivel a szavatossági és jótállási kötelezettségek termékenként eltérőek lehetnek, ezért az ezekről szóló tájékoztatás: a Weboldalon, a Termékoldalon található.

e) tájékoztatás arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex: nem áll rendelkezésre ilyen magatartási kódex.

f) a szerződés időtartamáról szóló tájékoztatás: a Weboldalon, a Termékoldalon található.

g) a békéltető testületekre vonatkozó információk a Weboldalon érthetőek el.

18. További tájékoztatások a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82-6:85. §-a, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 5. §-a alapján, arra az esetre, ha a szerződés megkötésére elektronikus úton (a Weboldalon vagy telefonon keresztül) kerül sor:

a) a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez szükséges technikai lépésekről szóló tájékoztatás: a Weboldalon található.

b) az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosító eszközökről szóló további tájékoztatás:

 1. a Weboldalon keresztül leadott megrendelések esetében a Megrendelőnek lehetősége van az adatok ellenőrzésére és a hibás adatok javítására a megrendelés véglegesítése előtt, az erről szóló további információk a Weboldalon találhatóak meg.
 2.  telefonon történő megrendelés esetén a megrendelés véglegesítése előtt az Eladó képviselője visszaolvassa a megrendelés adatait, és Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy kérje a hibás adatok helyesbítését.

c) a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

d) az Eladó rögzíti a szerződést, és a szerződés utóbb hozzáférhető lesz.    

e) a szerződés nyelve a magyar, és nincs lehetőség más nyelven szerződést kötni.

f) nincs olyan tevékenységre vonatkozó magatartási kódex, amelyet az elektronikus utat biztosító Eladó magára nézve kötelezőnek ismer el.

g) a Weboldalon keresztül leadott megrendelések esetében a Megrendelő a megrendelés véglegesítését követően visszaigazoló üzenetet kap a megrendeléséről. Amennyiben az ebben szereplő adatok hibásak, a Megrendelő kapcsolatba léphet az Eladó Ügyfélszolgálatával.

 

19. A megrendeléskor (szerződéskötéskor) a Megrendelő köteles megadni az Eladó számára a nevét (cégnevét), címét (székhelyét), telefonos és e-mailes elérhetőségét és egyéb adatait. A megrendeléssel (szerződéskötéssel) a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Eladó mint adatkezelő a megrendelés teljesítése céljából kezelje. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Megrendelő elfogadja az Eladó https://www.deagostini.com/hu/adatvedelmi-iranyelvek-az-ugyfelek-szemelyes-adatainak-feldolgozasa/ oldalon közzétett adatvédelmi szabályzatát is.

    

20. A Weboldalon a Termékoldalon minden Termék ára egyértelműen fel van tüntetve, és a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

    

21. Ha a Megrendelő elmulasztja a fizetési értesítőben megjelölt fizetési határidőt, késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén az Eladó értesíti a Megrendelőt a késedelem következményeiről. A fizetési felszólítást, (a) amennyiben a Megrendelő e-mail címe rendelkezésre áll, első két alkalommal elektronikus levelező rendszeren keresztül, majd postai úton, (b) egyébként minden alkalommal postai úton, nem ajánlott küldeményként küldi meg Eladó. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy késedelem esetén az Eladó a tartozás behajtására szakosodott behajtó céget vagy ügyvédi irodát vehet igénybe. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás behajtásával kapcsolatos személyes adatait harmadik félnek továbbítsák a követelés érvényesítésének céljára, az ahhoz szükséges időtartamra. Eladó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben fizetési késedelme miatt behajtó cég vagy ügyvédi iroda igénybevétele válik szükségessé, a Megrendelő köteles megtéríteni a késedelmes tartozáson felül a követelés behajtásával kapcsolatban felmerülő, esetenként 3.900 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.953 Ft költséget is. Eladó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szerződésből eredő követelések behajtásával a Credit Controll Kft-t (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) bízza meg. A Credit Controll Kft. külön meghatalmazás nélkül is jogosult az Eladó képviseletére a behajtási eljárás során.

    

22. Az Eladó szüneteltetheti, felfüggesztheti a Szerződés teljesítését, ha a Megrendelő fizetési késedelembe esik, amíg a Megrendelő lejárt tartozását nem rendezi.

    

23. A Weboldalon megtalálhatóak a szállításra és az előrendelésre elérhető Termékek. A Termékek elérhetőségét csak időszakosan frissíti az Eladó, ezért a tényleges elérhetőség eltérhet a Weboldalon feltüntetett állapottól. 

    

24. Ha a megrendelt Termék szállítási ideje a megrendelést megelőzően a Weboldalon feltüntetett szállítási határidőhöz képest késik, az Eladó vállalja, hogy a Megrendelőt értesíti erről a Megrendelő által megadott email címen. Amíg a Megrendelőnek nem küldik el e-mailben a szállítási visszaigazolást, a Megrendelőnek joga van a megrendelés törlésére vagy módosítására, melyet kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített Ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelezhet Eladónak.

    

25. A küldeményenkénti költségekről a Termék megrendelése előtt a Weboldalon keresztül tájékoztatja Eladó a Megrendelőt. 

    

26. A Termékek képi ábrázolása a Weboldalon - amennyiben rendelkezésre áll - általában a Termékekről készült fényképekkel történik, és kizárólag a Termékek értékesítésre történő bemutatását szolgálja. Eladó nem vállal semmiféle garanciát vagy kötelezettséget a Weboldalon látható kép és a tényleges Termék pontos egyezőségére vonatkozóan, különös tekintettel a Termékek méretére és/vagy színére és/vagy csomagolására.

    

27. A Termékeket a küldemény átvételét követően kell kifizetni. A fizetési határidő a számla kiállításának napját követő 28. nap.

    

28. Az Eladó a számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi, illetve kérésére, vagy ha nem rendelkezik e-mail címmel, az Eladó a számlát papír alapon mellékeli a küldeményhez. A számla a Megrendelő által a megrendeléskor megadott adatokat tartalmazza. A számla kiállítását követően annak módosítására nincs lehetőség.

    

29. Ha a küldeményt nem lehet a Megrendelő által megadott címre kézbesíteni, akkor az visszaszállításra kerül az Eladóhoz. Vevő kérheti a termék ismételt kiszállítását.

    

30. A Termékek szállításával járó kárveszélyt az Eladó viseli. A kárveszély viselése átvételkor, kézbesítéskor száll át a Megrendelőre. 

    

31. A Termékeknek kézbesítésekor a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a) a leszállított csomagok száma megfelel-e a szállítólevélben feltüntetett darabszámnak, és b) hogy a csomagolás bontatlan és sértetlen és nincs nyoma a csomagolás utáni megváltoztatásának.

    

32. Megrendelő vállalja, hogy az átvett Termékek fizikai épségével, megfelelőségével vagy teljességével kapcsolatos bármilyen probléma esetén minden ilyen rendellenességet haladéktalanul jelez az Eladónak az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken. 

    

33. Vis maior, a szállítási eszközök elérhetetlensége, előre nem látható vagy elháríthatatlan események esetén, amelyek késedelmet okozhatnak, vagy a szállítást megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, vagy jelentősen megnövelik az Eladó szállítási költségeit, az Eladó jogosult a tervezett szállítást részben vagy egészben felosztani, elhalasztani vagy törölni, illetve a Megrendelővel kötött szerződést megszüntetni. Ilyen esetekben az Eladó haladéktalanul és megfelelő módon e-mailben értesíti a Megrendelőt a döntéséről, és a Megrendelő jogosult a kifizetett ár visszatérítésére, kizárva minden további, bármilyen jogcímen az Eladóval szemben fennálló követelést.

    

34. A Megrendelő jogosult az Előfizetést vagy a Szállítási Szerződést bármely okból és indoklás nélkül, Előfizetés esetén az első Terméknek vagy a Termék első részének, Szállítási Szerződés esetén a Terméknek a kézhezvételétől számított legkésőbb 14 napon belül felmondani illetve a szerződéstől elállni a Weboldalon és jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékleteként megtalálható Elállási-/Felmondási minta elküldésével, vagy az elállásról, felmondásról való döntéséről szóló bármely más kifejezett nyilatkozatának az Eladó Ügyfélszolgálatához (a jelen Általános Szerződési Feltételek elején található postai vagy e-mail címre) történő elküldésével. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Terméket az Eladó részére az elállási, felmondási nyilatkozat Eladó általi átvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni (a határidő akkor is megtartott, ha a Megrendelő a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a Terméket); ebben az esetben a Megrendelő jogosult az érintett Termékért kifizetett teljes összeg visszatérítésére (beleértve a Terméknek a Megrendelőhöz történő elküldésének szállítási költségeit, de ide nem értve a Termékeknek az Eladóhoz történő visszaküldésének szállítási költségeit), az elállási, felmondási nyilatkozat Eladó általi kézhezvételétől számított 14 napon belül. A visszatérítés ugyanazon a módon történik, amelyet a Megrendelő az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten másként rendelkezik; a Megrendelőnek semmilyen esetben sem merülnek fel költségei a visszatérítéssel kapcsolatban. Az Eladó jogosult visszatartani a visszatérítést a Termékek átvételéig. Kizárólag a Megrendelő felelős a Termékek értékcsökkenéséért, amennyiben az a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

    

35. A fenti 34. pontban foglalt elállási, felmondási jog gyakorlása során a Megrendelőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a visszatérítéshez: • Az elállásra, felmondásra vonatkozó rendelkezések a Termék egészére vonatkoznak, azaz a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási, felmondási jogot kizárólag a Termék egyes részei tekintetében (pl. egy gyűjtemény egyetlen példányára); • A Termékeknek, amelyek tekintetében a Megrendelő az elállási, felmondási jogát gyakorolta, sértetlennek, hiánytalannak kell lenniük (beleértve a kiegészítő dokumentációt is, de ide nem értve az eredeti csomagolást); • a Termékeket az Eladótól kapott utasításoknak megfelelően a Megrendelőnek kell visszaküldenie és a Megrendelő viseli a visszaküldés minden költségét és kockázatát; • ha a Termék a visszaszállítás során megsérül, az Eladó erről értesíti a Megrendelőt, hogy a Megrendelő időben reklamálhasson a visszaszállítást végző szolgáltatóval szemben, akitől (és/vagy a megfelelő biztosítótól) kell kérnie a Megrendelőnek kártérítést.

    

36. Az Eladó indokolt esetben a Megrendelő értesítése mellett a jövőre nézve egyoldalúan módosíthatja a Termékek árát. Indokolt eset az Eladó által nem befolyásolható, jelentős és az Eladó ellenőrzési körén kívül eső, rendkívüli események kezelésének szükségességéhez kapcsolódó objektív okot jelent. Ilyen okok lehetnek: a beszerzési és termelési költségek, a szállítási költségek, a postaköltségek, az adók, az infláció, és/vagy a magyar jegybanki alapkamat emelkedése. Az Eladó az árváltozásról megfelelő értesítéssel él az árváltozás hatálybalépésének időpontját és az árváltozás mértékét megjelölve.

    

37. A Termékek árának az Eladó által közölt egyoldalú módosítását követően a Megrendelőnek joga van az Előfizetést díjmentesen felmondani az Ügyfélszolgálati elérhetőségekre postai úton vagy e-mailben küldött írásbeli nyilatkozattal; ebben az esetben a Megrendelő jogosult a már kifizetett Termékek árának visszatérítését kérni; a visszatérítéshez a Megrendelőnek a korábban megvásárolt Termékek - amelyek árát vissza kívánja téríteni – árának egyoldalú módosításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül (a továbbiakban: "Felmondási időszak") el kell küldenie az Ügyfélszolgálatnak a felmondási nyilatkozatot. A Vevő nem jogosult visszatérítésre, ha a megvásárolt Termékeket a felmondási nyilatkozattal együtt nem küldi vissza az Ügyfélszolgálatnak a Felmondási időszakon belül. A felmondás attól a naptól hatályos, amikor az Eladó megkapja a felmondási nyilatkozatot.

    

38. A fenti 37. pontban foglalt felmondási jog gyakorlására során a Megrendelőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a visszatérítéshez: • A felmondásra vonatkozó rendelkezések a Termék egészére vonatkoznak, azaz a Megrendelő nem gyakorolhatja a felmondási jogot kizárólag a Termék egyes részei tekintetében (pl. egy gyűjtemény egyetlen példányára); • A Termékeknek, amelyek tekintetében a Megrendelő az elállási, felmondási jogát gyakorolta, sértetlennek, hiánytalannak kell lenniük (beleértve a kiegészítő dokumentációt is, de ide nem értve az eredeti csomagolást); • a Termékeket az Eladótól kapott utasításoknak megfelelően a Megrendelőnek kell visszaküldenie és a Megrendelő viseli a visszaküldés minden költségét és kockázatát; • ha a Termék a visszaszállítás során megsérül, az Eladó erről értesíti a Megrendelőt, hogy a Megrendelő időben reklamálhasson a visszaszállítást végző szolgáltatóval szemben, akitől (és/vagy a megfelelő biztosítótól) kell kérnie a Megrendelőnek kártérítést.

    

39. A Megrendelőnek joga van továbbá az Előfizetést bármikor szabadon felmondani a jelen Általános Szerződési Feltételek elején található Ügyfélszolgálati elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy telefonon az Eladó Ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a felmondás attól a naptól hatályos, amikor az Eladó az erről szóló nyilatkozatot megkapja, és a felmondás hatálya nem terjed ki a Megrendelőnek ezen időpontot megelőzően már elküldött - és már folyamatban lévő - termékszállításokra. A Megrendelő tehát nem jogosult visszatérítésre a felmondás hatályosulását megelőzően elküldött Termékek, azok elküldött részei tekintetében, és nem köteles a már átvett és kifizetett Termékeket, azok részeit visszaküldeni.

    

40. Az Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget a visszaküldött Termékek sérüléséért, ellopásáért vagy elvesztéséért, ezért az ezzel kapcsolatos valamennyi kockázat kizárólag a Megrendelőt terheli.

    

41. Az Eladó saját költségén és felelősségére mindent megtesz a sérült vagy hibás Termékek cseréje érdekében a raktérkészletéből. Ha a csere ugyanolyan Termékkel nem lehetséges (például a termékkatalógusból való törlés miatt), az Eladó visszatéríti a Megrendelőnek a hibás Termékért kifizetett összeget, kizárva az Eladó bármilyen további, bármilyen jogcímen fennálló felelősségét.

    

42. Valamennyi ügyfélkommunikációnak az Eladóval az Ügyfélszolgálat elérhetőségeire kell irányulnia. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei megtalálhatóak jelen Általános Szerződési Feltételek elején.  

    

43. Az Eladó és a Megrendelő közti szerződést úgy kell tekinteni, hogy az Magyarországon jött létre, és a magyar jog szabályai érvényesek rá. 

    

44. Az Eladó és a Megrendelő közötti szerződés magyar joghatóság alá tartozik. Minden jogvitában a Megrendelő székhelye, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság illetékes.

    

45. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó jogosult békéltető testülethez fordulni: az illetékes békéltető testület elérhetőségével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a Weboldalon, a Termékoldalon.

 

ELŐRENDELÉS

46. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő által leadott előrendelésekre is vonatkoznak. Az előrendelés során a Megrendelő olyan Termékre adhat le rendelést, amely az Eladó raktárkészletében még nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az Eladó fenntartja a Megrendelő megrendelését, és amint a Termék rendelkezésre áll, kiszállítja azt. Az Eladó nem vállal felelősséget a megrendelés teljesítésének lemondásáért vagy a kézbesítési időpontok megváltozásáért.

    

47. Tekintettel az előrendelt Termékekre vonatkozó szolgáltatás jellegére: arra, hogy az előrendelt Termék még nem elérhető az Eladó raktáraiban, a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előrendelés nem garantálja az előrendelt Termék elérhetőségét. 

    

48. Amint az előrendelt Termék az Eladó raktárában rendelkezésre áll és szállításra kész, az Eladó e-mailben értesítést küld a Megrendelőnek. 

    

49. Ha az előrendelt Termék nem áll rendelkezésre, az Eladó e-mailben tájékoztatja erről a Megrendelőt.

 

50. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.11.16 napján lépnek hatályba. Jelen Általános Szerződési Feltételek a már hatályban lévő szerződésekre is vonatkoznak.

    

51. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésétől kezdve a Megrendelő és az Eladó közötti, a szerződés tárgyára vonatkozó minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, a Megrendelő és Eladó között korábban kialakult valamennyi gyakorlat hatályát veszti, és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyek a Megrendelő és az Eladó teljes megállapodását tartalmazzák. 

 

 

Budapest, 2023.11.16

Jóváhagyta és közzétette:

DE AGOSTINI PUBLISHING S.p.A.

Eladó