Felhasználási feltételek

1. cikkely: A szerződés tárgya
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felhasználó (továbbiakban „Felhasználó”) számára a jelen internetes oldal (továbbiakban „weboldal”) és minden olyan szolgáltatás (továbbiakban „szolgáltatás”) használatát, amelyek a De Agostini Publishing S.p.A. (székhely: Novara, Via Giovanni da Verrazano Nr. 15) weboldalán keresztül elérhetők a felhasználó számára.
Felhasználó alatt értendő a szolgáltatásba bejelentkezett kiskorú mellett az ő szülője – vagy a kiskorú szülői felügyeletét ellátó személy – is. Ugyanis ez esetben a szülő – illetve a szülői felügyeletet ellátó személy – írja alá a szolgáltatásba bejelentkezett kiskorú helyett a jelen ÁSZF-et azokról a tevékenységekről, amelyeket közvetlenül a szülő, illetve a nevelésre jogosult személy, valamint a kiskorú folytat.
Ezen weboldalnak, illetve szolgáltatásainak használata révén a Felhasználó de facto elismeri, hogy egyetért a jelen ÁSZF-fel. Ezért a De Agostini felszólítja a Felhasználót, hogy hagyja abba e weboldal, illetve a szolgáltatások használatát, amennyiben nem fogadja el a ÁSZF egy részét vagy annak egészét. A De Agostini fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF-et bármikor megváltoztassa, kiegészítse, vagy módosítsa. Ezért a Felhasználót arra kérjük, rendszeresen tekintse át az Általános Szerződési Feltételeket, hogy ellenőrizhesse, módosult-e annak szövege.

2. cikkely: Weboldal és szolgáltatások, a használat feltételei és korlátai
2.1. – A De Agostini által a weboldalon kínált szolgáltatások a következőkre vonatkoznak: a játékok tartalma, valamint a Gruppo De Agostini tevékenységéhez kapcsolódó információk és multimédiás tartalmak. A De Agostini minden Felhasználónak lehetőséget ad rá, hogy az alábbi szolgáltatásokat elérje:
a) kommentár fűzése a blogbejegyzésekhez (posztokhoz);
b) szöveges kommentár fűzése a videókhoz, képekhez, illusztrációkhoz és rajzokhoz;
c) szavazás a videók, képek, illusztrációk és rajzok kiválasztásáról;
d) részvétel a közösségben; ez lehetőséget ad arra is, hogy a Felhasználó hozzáférjen az UGC („user generated contents” – felhasználók által generált tartalmak, továbbiakban is „UGC”) szolgáltatásaihoz a https://www.deagostini.com/hu/ oldalon, éspedig a következők révén: e) grafikai, szöveges, fotó- és videoanyagok beküldése.

2.2. A Felhasználók tisztában vannak azzal, hogy minden olyan eszköz és szoftverprogram költsége, amely a https://www.deagostini.com/hu/ weboldallal való kapcsolat aktiválásához és fenntartásához szükséges, valamint az internetes hozzáférésük minden költsége a saját kizárólagos illetékességi körükbe tartozik.

2.3. A weboldal és szolgáltatásai kizárólag a Felhasználó személyes használatára szolgálnak, amennyiben ez nyereségszerzési és közvetett vagy közvetlen üzleti célok nélkül történik – továbbá a Felhasználó nem terjeszti, nem manipulálja, módosítja vagy törli a weboldal tartalmát, ideértve a szerzői, márkajogi és egyéb adatokat.
Ezért nem megengedett például a weboldal tartalmának megváltoztatása, reprodukálása, sokszorosítása, másolása, megosztása, eladása vagy egyéb üzleti célú használata. Szintén nem megengedett a weboldal által használt szoftver másolása, módosítása, visszafejtése (decompiling, reverse engineering) vagy a felhasználó általi visszabontása. A weboldal és annak tartalma, valamint szolgáltatásai nem használhatók illegális célokra, és a Felhasználó kötelezi magát, hogy nem sérti meg a weboldal technológia védelmét szolgáló intézkedéseket. A Felhasználó zen kívül kötelezi magát, hogy a De Agostini szellemi és szakmai tulajdonát megőrzi, ahogy ez a lentebbi 4.1-es cikkelyben részletesen ki van fejtve.

2.4. A Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó személyhez kötött, és senki más által nem használható a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy felhasználónevét és jelszavát gondosan megőrzi, és harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

2.5. A Felhasználó kötelezi magát, hogy nem regisztrál egynél többször a weboldalra, és olyan céllal sem regisztrál hozzáférést („account”-ot), hogy visszaéljen a weboldal funkcióival. A regisztráció során a Felhasználó kötelezi magát az alábbiakra:
a) valós, pontos, aktuális és teljes adatokat és információkat szolgáltat;
b) regisztrációs adatait úgy tartja fenn és úgy frissíti, hogy azok mindig valósak, pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek.

2.6. A Felhasználó egyedüliként felelős felhasználóneve és jelszava megőrzéséért, titokban tartásáért és használatáért. Ennek megfelelően egyedüliként felelős azoknak minden helyes és helytelen használatáért.

2.7. Bármikor kérelmezheti a Felhasználó, hogy regisztrációját töröljék, amennyiben követi a weboldal (https://www.deagostini.com/hu/) „Felhasználási feltételek” aloldalán szereplő útmutatást. Miután ez a kérelem beérkezett, a felhasználói hozzáférés törlésre kerül, és erről a Felhasználó egy megerősítő értesítést kap.

3. cikkely: A szolgáltatások felhasználási feltételei
Egyes szolgáltatások igénybevétele – az útmutatásoknak megfelelően – a Felhasználó regisztrációs kötelezettségétől függhet, amiről időközönként tájékoztatás jelenik meg a weboldalon. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a weboldalon közölt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik, amelynek megtekintésére a De Agostini felszóllítja a Felhasználókat.

3.1. Magatartási szabályok a https://www.deagostini.com/hu/ weboldal UGC („user generated contents” – felhasználók által generált tartalmak) szolgáltatásaihoz
Amikor a Felhasználó részt vesz a weboldal UGC-szolgáltatásaiban, kötelezi magát az alábbi szabályok figyelembe vételére:
A De Agostini moderátorainak engedélye nélkül tilos bármilyen kezdeményezés, például tiltakozás a De Agostini vagy sajtószervezetek ellen, aláírásgyűjtések szervezése, új weboldalak vagy fórumok létrehozása (stb.).
Tilos továbbá az alábbiak közzététele:
– magán email-címek,
– telefonszámok vagy lakcímek.
Minden Felhasználó kifejezetten kötelezi magát a magyar és nemzetközi jognak megfelelően, hogy nem küld olyan üzeneteket, amelyek tartalma sértő, becsületsértő, obszcén, vallási meggyőződést sértő, ártalmas az emberek magánéletére vagy bármilyen szempontból törvénybe ütközőnek tekinthető.
Kifejezetten tiltottak az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek):
– sértő megjegyzések intézményekkel vagy bármely vallással szemben; szintén kerülendők a becsmérlő, szarkasztikus, gúnyos és istenkáromló kommentek;
– rasszizmus és bármilyen felemlegetése/bizonygatása annak, hogy egy rassz, nép vagy kultúra alacsonyabb- vagy felsőbbrendű lenne;
– felbujtás erőszakra és bűncselekmény elkövetésére;
– pornográf tartalom és olyan oldalakra mutató linkek (más néven webcím, hiperhivatkozás, URL), amelyek a 18 éven aluliak számára tiltottak;
– politikai propaganda pártok és frakciók mellett vagy ellen; emiatt azok a bejegyzések sem engedélyezettek, amelyek egyértelműen a politikai ideológiákkal összefüggő kijelentéseket vagy eszméket tartalmaznak;
– a kötelező szabályokba, a közrendbe, az alapvető közösségi és erkölcsi normákba ütköző tartalmak;
– reklámok és jövedelemszerző célú tevékenységek, mint fogadások, versenyek, aukciók, gazdasági/pénzügyi tranzakciók;
– személyekről szóló nem bizonyított, illetve nem bizonyítható és ezért megbízhatatlan állítások;
– a szerzői jog által védett olyan anyagok, amelyek használata a szerzői jogba ütközik;
– hirdetések és reklámok, lánclevelek és olyan webcímek (linkek), amelyek nem a tárgyalt témára vonatkoznak;
– általánosságban pedig mindaz, ami a spam (kéretlen, tolakodó tartalom és/vagy link) fogalmába tartozik.
Ha hivatalos weboldalak, napilapok, újságok, folyóiratok tartalmának egyes részleteit bemásolja valaki, úgy kötelező megadni a forrást, és mindig feltétel, hogy a szerzői jog ne sérüljön.
Nem megengedett:
– sértő vagy becsmérlő tartalmú bejegyzések/kommentek küldése regisztrált felhasználóknak vagy bármely más személyeknek;
– olyan témák tárgyalása, amelyek a szolgáltatás lényegének szempontjából alkalmatlanok, a jó ízlésbe ütköznek vagy mindenképpen alkalmasak arra, hogy más felhasználók érzékenységét sértsék;
– információk kérése üzleti célra.
A fenti szabályok elleni vétség következménye, hogy a vétkes felhasználók által küldött anyagok nem jelenhetnek meg vagy eltávolításra kerülnek. Súlyos esetben vagy visszaeső magatartás esetén a szabályok megsértése az ezért felelős Felhasználó hozzáférésének felfüggesztéséhez vagy törléséhez vezethet.
Külön kiemelendők az alábbiak is:
– A De Agostini semmilyen módon nem vonható felelősségre a felhasználók által küldött anyagokért, és fenntartja magának a jogot az olyan bejegyzések/kommentek vagy tartalmak törlésére, amelyek nem tekinthetők megfelelőnek vagy a szolgáltatás lényegével nem állnak összhangban, mindazonáltal az ilyen törlésekre nem vállal kötelezettséget.
– Minden Felhasználó vállalja a teljes büntetőjogi és polgárjogi felelősséget azért, ami az ő anyagainak illegális tartalmából és abból a kárból eredhet, amelyet harmadik felek ezen anyagok és tartalmak közzététele miatt követelhetnek.
– A De Agostini fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználót kizárja a UGC-szolgáltatásokban való részvételből – a hozzáférés („account”) ebből adódó törlésével –, amennyiben a De Agostininak saját kizárólagos és elvitathatatlan megítélése alapján a tudomására jut vagy megállapítja, hogy a felhasználó vét vagy vétett ezen ÁSZF, valamint a hatályos jogi előírások ellen.
– A De Agostini bízik a józan emberi ítélőképességben, ezért elvárja, hogy szolgáltatásainak résztvevői civilizált és kellemes légkörben folytassák a virtuális találkozásokat, és a moderátorok tevékenységét minimálisra lehessen korlátozni.

3.2. Netikett: az internethasználat általános illemszabályai
A De Agostini felszólítja azokat az új felhasználókat, akik a https://www.deagostini.com/hu/ wboldalra látogatnak, hogy bejegyzéseik elküldése előtt tanulmányozzák az itt lévő környezetet és a UGC-tartalmak tekintetében a lehető legjobb magatartást tanúsítsák.
A Felhasználót felszólítjuk: beküldés előtt mindig ellenőrizze bejegyzését, hogy megállapíthassa, annak tartalma megfelel-e az ÁSZF-nek.
A Felhasználót felszólítjuk arra, hogy világos és egyértelmű bejegyzéseket írjon.
Továbbá a Felhasználót felszólítjuk arra, hogy ne írja közléseit csupa nagybetűvel, kivéve, ha ez helyesírásilag így szükséges. (A csupa nagybetűs írás a netikett szerint egyenlő az ordibálással.)
Ha a Felhasználó csupán egyetlen másik Felhasználónak szánja bejegyzését, mindig vegye figyelembe, hogy a https://www.deagostini.com/hu/ szolgáltatásai nyilvánosak és ezért mindenki számára láthatóak.
A De Agostini elvárja a más felhasználók iránti tiszteletet, különösen azok iránt, akik a hozzászólást/bejegyzést közzétevő személyhez képest más véleményt képviselnek.

3.3. Moderálás és hozzáférés a szolgáltatásokhoz
A De Agostini fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználók által összeállított tartalmakat a közzétevés előtt, közben és után moderálhassa. Tételesen a következők lehetnek a moderálás tárgyai: becenév (azaz a közlésben használt „nickname”), a kommentárok és a beküldött UGC-anyagok.
A moderálást moderátorok végzik. Az pedig az ő mérlegelésüktől függ, hogy a felhasználók által küldött egyes UGC-anyagokat engedélyezzék vagy sem, egyes kommentárokat és bejegyzéseket töröljenek, a szabályok ellen vétő Felhasználót felfüggesszék vagy megszüntessék a hozzáférését, a szolgáltatások feltételeit vagy funkcióit megváltoztassák, valamint a Felhasználó által küldött UGC-anyagokat módosítsák.
A moderátorokat kizárólag a De Agostini nevezheti ki és mentheti föl. A Felhasználó kinyilvánítja egyetértését, hogy a szolgáltatások moderátorainak elvitathatatlan joguk van tevékenységük kifejtésére, mégpedig olyan gyakran, ahányszor ezt szükségesnek tartják.
Csakis olyan tartalmak minősülnek elfogadhatónak, amelyek egybeesnek a Gruppo De Agostini szerkesztőségi irányvonalával. Ezzel szemben elutasításra kerülnek azon tartalmak, amelyek nem esnek egybe a jelen ÁSZF-ben lefektetett irányvonallal.

4. cikkely: A szellemi és ipari tulajdonjog oltalma – jogátruházás
4.1. A weboldal valamennyi tartalma – többek között, de nem kizárólagosan a logók, képek (rajzok, illetve videoanyagok, illusztrációk, beleértve a fotókat), hangok, zeneszámok, szoftverek, szövegek, szimbólumok, grafikák, adatbázisok és szoftverprogramok, amelyek a weboldalon alkalmazásra kerülnek, forráskódok, alkalmazási projektek, képletek és algoritmusok – mind a De Agostini vagy a licencadók tulajdonát képezik. Ezért védettek a törvényi előírások által, amelyek a szerzői jogokra, márkákra, védjegyekre, szabadalmakra, valamint más szellemi és ipari tulajdonjogokra vonatkoznak.
Különösen kiemelendő a szóvédjegyek, a képes, bejelentett védjegyek, illetve a de facto márkanevek és a De Agostini megjelölések, illetve a De Agostini termékei és szolgáltatásai a De Agostini tulajdonát képezik. Ezért azok nem használhatók a De Agostini előzetes, egyedi és írásbeli engedélye nélkül. A Felhasználó elismeri, hogy azok az esetleges tartalmak, amelyek a hirdetésekben, bannerekben és reklámgombokban (buttons) szerepelnek – vagy azok az információk, amelyekhez a szolgáltatások során vagy a reklámozó ügyfelek részéről jutnak –, szintén védettek a törvényi előírások által, amelyek a szerzői jogokra, márkákra, védjegyekre, szabadalmakra, valamint más szellemi és ipari tulajdonjogokra vonatkoznak.
Minden felhasználás, amelyet előzetesen nem engedélyezett a De Agostini vagy eltér a jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól – többek között, de nem kizárólagosan a weboldal, illetve a szolgáltatások tartalmának csökkentése, megváltoztatása, átruházása, terjesztése és sokszorosítása – szigorúan tilos, törvényileg büntetendő és az illetékes joghatóságok által büntetőjogilag üldözendő.

4.2. – A Felhasználó abban a szerepében, mint a https://www.deagostini.com/hu/ weboldalra küldött és a szolgáltatások használatához feltöltött és közzétett tartalmak szerzője, illetve közvetítője, továbbra is birtokolja azok szellemi, illetve ipari tulajdonjogait. Az ÁSZF elfogadása révén a Felhasználó az egész világra szóló, nem exkluzív és korlátlan időre szóló licencet és allicencbe adási lehetőséget biztosít a De Agostini számára azon bejegyzéseire, amelyeket a Felhasználó a weboldalra való feltöltéssel a De Agostininak küldött. Ezen licenc alapján a De Agostininak jogában áll:
– (i) a bármely eszközzel, illetve egy jelenleg használatos vagy a jövőben feltalálandó közvetítési és terjesztési rendszerrel átvitt bejegyzéseket rögzíteni, bármely eljárással kiadni, kommunikálni, közvetíteni, illetve terjeszteni, akkor is, ha ezek az eljárások egymással integráltak és egymással konvergálnak (web-tv, webközvetítés), így csak a példa kedvéért:
televízióban (free-tv, pay-tv, pay-per-view, near-video-on-demand, video-on-demand stb.), rádióban, moziban (theatrical, non-theatrical, public video stb.), audiovizuális termékekben (home-video, home entertainment és reklámvideók, digitális adathordozók, amelyeknél feltehetően komputer használata szükséges a feldolgozáshoz, ill. fejlesztéshez, ill. terjesztéshez), számítógépes hálózaton (beleértve az internetet és intranetet) és telefonon, továbbá
– (ii) egy jelenleg használatos vagy a jövőben feltalálandó közvetítési, terjesztési és vevőberendezéssel (pl. műhold, üvegszálas és telefonkábel, kábel, rádióhullám stb.) és
– (iii) bármely formában és módon, így csak a példa kedvéért: egyszerű szövegként, korlátozott hozzáféréssel, titkosítva, díjmentesen vagy fizetősen, analóg, illetve digitális formában, multimédiaként pl. interaktív formában (tehát analóg vagy digitális adathordozókon); és
– (iv) tetszőleges technológiák (vezeték nélküli stb.) és tetszőleges protokollok (IP, GSM, GPRS, UMTS, 5G) használatával, amelyek aktuálisak vagy a jövőben kerülnek kifejlesztésre; és
– (v) tetszőleges eszközön való visszaadásra/lejátszásra, akkor is, ha ez jelenleg még nem létezik (tévéképernyő, asztali és hordozható PC, telefonkijelző, videók stb.); és
– rendezvények, nyereményjátékok, játékok, programok és különböző show-k, feliratok és megkülönböztető jelzések (képben vagy szóban) tartalmába beilleszteni; valamint átdolgozni, módosítani, adatbankban tárolni a telekommunikációs szolgáltatások rendelkezésére állítva is; lerövidíteni, módosítani, kiegészíteni, a szóbeli kommentárokba, ill. hangsávba beilleszteni vagy ott helyettesíteni;
és a legszélesebb körűen értendő reklámcélú használatot megvalósítani, így csak a példa kedvéért: reklámszpotok, billboardok (plakátok vagy beágyazott bannerek), jingles (rövid reklámdalok), hirdetési akciók, naplók, hirdetések, hírek, feliratok, reklámcélú és egyéb logók, valamint más reklámozási formákkal és eljárásokkal megszakítani; és
– klipeket, kivonatokat, szekvenciákat, illetve képeket közvetíteni és bármely esetben használni, így összetett vagy más művek megvalósításához is, mint például különkiadások (specials), háttérbemutatók (backstages), eladásösztönzés vagy reklámozási formák. A Felhasználó lemond a szerzői jogi törvény 38. és 42. cikkelyében szereplő jogairól is.

4.3. A Felhasználó megengedi neve, hangja, életrajzi adatai és általánosabban a képei felhasználását a De Agostini és annak jogutódja számára arra a célra, hogy a De Agostini bármelyik művét, illetve termékét támogassák és reklámozzák vele. A De Agostini a felhasználói bejegyzést bármilyen módon bármely célra használhatja, ahogy reklámozás vagy eladásösztönzés céljára a De Agostini és jogutódja munkáihoz, termékeihez, szolgáltatásaihoz és megkülönböztető jelzéseihez, a De Agostini, illetve jogutódja reklám- és kereskedelmi módszereinek és döntéseinek megfelelően, ahogyan ezt a De Agostini, ill. jogutódja megfelelőnek tartják.
E célból a Felhasználó feljogosítja a De Agostinit és annak jogutódját, hogy a képeket közvetve vagy közvetlenül kombinálja/összefűzze a De Agostini és annak jogutódja által használt más elemekkel/programokkal (magától értetődően anélkül, hogy a Felhasználó erkölcsi jogait ez befolyásolná).

4.4. A Felhasználó garanciát vállal az alábbiakra:
az általa beküldött bejegyzés eredeti és exkluzív mű, és ha ez harmadik fél műveiből, illetve termékeiből levezetve készült, akkor a harmadik fél ebbe belegyezett,
továbbá semmilyen módon nem sérti harmadik felek tulajdonhoz vagy személyiséghez fűződő jogait, amihez többek közt a lehetséges harmadik felektől (vagy azon személyektől, akik a szülői felügyeletet gyakorolják), akik bármely okból részesei a Felhasználó bejegyzésének, minden szükséges engedélyt megkapott (beleértve a zenei kommentár használatát, amelynél a Felhasználó szintén kötelezett arra, hogy a felhasznált számoknak, azok időtartamának és szerzőinek listáját beküldje);
bejegyzése/kommentje nem obszcén, rasszista és diszkriminatív, és más módon sem ütközik a közrendbe vagy a közerkölcsbe, és kötelezi magát, hogy a De Agostinit és annak jogutódját kártalanítja abban az esetben, ha ez irányú kijelentései és garanciavállalásai hamisnak vagy pontatlannak bizonyulnak.

4.5. A Felhasználó ezen felül kijelenti, hogy jelen ÁSZF alapján nem támaszthat semmilyen követelést a De Agostinival vagy annak jogutódjával szemben a felhasználói bejegyzésének megjelenítése és felhasználása kapcsán;
továbbá visszavonhatatlanul elismeri, hogy minden lehetséges felhasználói igényét teljes mértékben ellentételezettnek tekinti, amennyiben úgy látja, hogy bejegyzését a De Agostini és annak jogutódja a jelen ÁSZF-nek megfelelően felhasználják.

5. cikkely: linkek (webcímek)
A weboldalon, illetve a szolgáltatások használata során feltüntetésre kerülhetnek más weboldalakra mutató vagy egyéb internetes forrásokhoz vezető linkek (más néven webcím, hiperhivatkozás, URL). Ezekre kattintva/koppintva a Felhasználó elhagyhatja a De Agostini weboldalát és eljuthat más weboldalakra, amelyek a Gruppo De Agostinihez vagy harmadik felekhez köthetők (a továbbiakban „külső weboldalak”, amelyeket eltérő doménnevükről lehet felismerni). Lehetséges, hogy az adott külső weboldal tartalmát, illetve szolgáltatásait nem a De Agostini ellenőrzi, éppen ezért:
– (i) nem feltétlenül tükrözik a De Agostini álláspontját a külső weboldalakon közölt információk és vélemények, így nem is tulajdoníthatók a De Agostininak vagy általa támogatott megnyilvánulásnak;
– (ii) előfordulhat, hogy a külső weboldalak tartalma, illetve szolgáltatásai nem felelnek meg az érvényes jogszabályoknak, vagy másként vannak szabályozva, mint jelen weboldal és annak szolgáltatásai; továbbá
– (iii) ha a Felhasználó a linkek révén a De Agostini leányvállalatainak vagy harmadik, nem olasz állampolgárságú félnek a külső weboldalaira jut, akkor ezen külső weboldalak tartalmát, illetve szolgáltatásait a mindenkor érvényes nemzetközi törvényi előírások szabályozzák. Emiatt a De Agostini arra hívja föl a Felhasználót, aki úgy dönt, elhagyja ezt a weboldalt – és külső weboldalakra látogat –, hogy az adott külső weboldalak jogi útmutatásait és adatvédelmi szabályzatát olvassa el.

6. cikkely: felelősség kizárása és korlátozása; garanciák
6.1. Időnként a De Agostini megváltoztathatja weboldalát, áthelyezheti vagy törölheti, avagy ehhez a weboldalhoz részeket fűzhet hozzá, beleértve annak teljes tartalmát, szolgáltatásait és szoftverét. A weboldalon található anyagok az aktuális közzétételi állapotukban érhetők el, bármely kifejezett vagy hallgatólagos garanciavállalás nélkül.
A De Agostini nem vállalja magára és nem ad nyilatkozatot a weboldalon lévő tartalmak, illetve szolgáltatások használata vagy annak eredménye kapcsán a helyességre, pontosságra, megbízhatóságra vagy egyébre. A weboldalon szereplő valamennyi anyagnál a kezdeti közzétételi dátum számít az aktualizálás idejének. Az a tény, hogy a weboldalon elérhető egy dokumentum, még nem jelenti azt, hogy a benne lévő információk ne változhatnának vagy ne lennének kicserélhetők későbbi események vagy egy később közzétett dokumentum által.
A De Agostini nem köteles a weboldalon lévő információkat vagy nyilatkozatokat aktualizálni. Ezért ezek az információk vagy nyilatkozatok az adott napon, amikor a Felhasználó hozzáfér a weboldalhoz, nem tekintendők feltétlenül aktuálisnak. Ezen túlmenően a weboldalon található anyagok bármely része tartalmazhat technikai pontatlanságokat vagy helyesírási hibákat.

6.2. A felhasználó köteles az ÁSZF aktualitását rendszeresen ellenőrizni. Minden esetben ki van zárva a De Agostini felelőssége a felhasználóval szemben, ami az ÁSZF változásait, illetve a szolgáltatások használatát illeti.
A jelen ÁSZF-ben szereplő egyéb rendelkezések sérelme nélkül a felhasználó elismeri és nyomatékosan kinyilvánítja a következőket: a De Agostini UGC-szolgáltatásainak használata a https://www.deagostini.com/hu/ oldalon az ő saját és kizárólagos kockázatára történik, és a De Agostini a felhasználó általi kizárólagos és teljes körű felelősségátvállalásából kiindulva bocsátja rendelkezésére ezen szolgáltatásokat. A De Agostini mentesül minden kifejezett vagy hallgatólagos felelősség és garancia alól, beleértve a szolgáltatások meglétét, minőségét és mennyiségét.
A De Agostini nem vállal felelősséget az alábbiakért sem:
adatvesztés, információvesztés, késlekedésből eredő vagy véletlen károkozás, pontatlan vagy hiányos információszerzés, a hozzáférés korlátozása vagy elvesztése, bármilyen nehézség vagy probléma, hibák, valamint illetéktelen használat az UGC-szolgáltatásokhoz, azaz a szolgáltatáson belül az interakció más formáihoz való hozzáférés során.
Semmiféle olyan esetben nem vonható felelősségre a De Agostini, amikor a Felhasználó elégtelenül vagy hibásan tartja be az előírásokat, törvényeket a jelen ÁSZF vonatkozásában. A De Agostini semmilyen módon nem tehető felelőssé a külső weboldalak tartalmáért, az ott megjelenő reklámokért, a külső weboldalak szolgáltatásainak működéséért, illetve az ott reklámozott, felkínált vagy értékesített bármilyen jellegű termékekért vagy szolgáltatásokért (beleértve az e-commerce-et). Éppen ezért a Felhasználó elismeri, hogy a De Agostini semmilyen módon nem vonható felelősségre azokért az esetleges károkért, amelyek a Felhasználó számára a külső weboldalak tartalmával vagy az ezeken megvett, illetve igénybe vett áruk, szolgáltatások kapcsán keletkeznek.

6.4. Az adott közlések, tanácsok, tanácsadások vagy bármely írásbeli és szóbeli információ, amelyek a Felhasználó rendelkezésére állnak – vagy a weboldalon, illetve szolgáltatásokon keresztül jut hozzájuk a Felhasználó –, nem tartalmaznak garanciális vagy egyéb kötelezettséget a De Agostini számára. Éppen ezért a De Agostini nem garantálja azoknak a műszaki vagy szakmai információknak az alkalmasságát, amelyekhez a Felhasználó ezen a weboldalon, illetve a szolgáltatások révén hozzáférhet, és ezért mindig a Felhasználó saját egyéni felelőssége, hogy az itt fellelt információkat ellenőrizze, mielőtt azokat bármilyen módon alkalmazza.
Emiatt a De Agostini felszólítja a Felhasználót különös tekintettel a weboldalon megadott üzleti vagy pénzügyi adatok kapcsán arra, hogy tekintse át a hivatalos és aktuális pénzügyi nyilvántartásokat, amelyeket a De Agostini nyilvánosan közzétesz, anélkül hogy bármilyen módon arra hagyatkozna, amit a weboldal, illetve a szolgáltatások tartalmaznak és megadnak.

6.5 Amennyiben törvényesen megengedett, a De Agostini kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem korlátozva a forgalmazhatóságra, adott célra való alkalmazhatóságra, nemleges megállapításra adható hallgatólagos garanciákat.
A De Agostini nem vállal garanciát a weboldalon megjelnő információk helyességére, pontosságára, teljességére vagy hasznosságára. A De Agostini nem garantálja, hogy a weboldal, illetve a szolgáltatások megszakítás nélkül működnek vagy hibátlanok, miként azt sem, hogy a hibák kijavításra kerülnek, továbbá azt sem, hogy a szolgáltatások, a weboldal vagy a szerver, amely az előbbieket rendelkezésre állítja, mentes a komputervírusoktól vagy más digitális kártevőktől.
Minden tartalom, illetve anyag használata, amely a weboldalról és szolgáltatási révén letölthető vagy más módon megszerezhető, a Felhasználó egyéni mérlegelésén és kockázatán múlik, aki egyedül és kizárólagosan felelős a saját számítógépén keletkező károkért vagy adatvesztésekért, amelyek ezen anyagok, illetve tartalmak letöltése, valamint a weboldal, illetve a szolgáltatások használata során keletkeznek. Ezért a felek egyetértenek abban, hogy a De Agostini hibajelenségek, illetve káros következmények esetén nem vállalja a javítási, asszisztencia- és szervizköltségeket. A szándékosság vagy a súlyos gondatlanság esetét kivéve a De Agostini semmilyen esetben nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a weboldal, illetve a szolgáltatások használatából, használatának hiányából vagy akadályoztatásából adódnak.

7. cikkely: kártalanítás
A Felhasználó kötelezi magát, hogy a weboldalt, illetve a szolgáltatásokat kizárólag a jelen ÁSZF-nek és a törvényeknek megfelelő célokra használja, a jóhiszeműség és az elvárható gondosság szabályainak megfelelően, és minden esetben úgy, hogy ne sértse meg a De Agostini vagy harmadik felek jogait.
A Felhasználó vállalja a teljes felelősséget a weboldalon, ill. szolgáltatásokon tanúsított magatartásáért (pl.: videók, fotók, kommentek, adatok vagy szövegek, amelyeket a szolgáltatások vagy a weboldal révén továbbít). Ezáltal a De Agostini mentesül mindazon kártérítési követelések vagy viszontkeresetek vagy harmadik felek igényei alól, amelyek a Felhasználóhoz kötődnek vagy olyan személyekhez, akiket ő feljogosított a weboldalhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre.

8. cikkely: Térítéses szolgáltatások igénybevétele és áruvásárlás
A Felhasználó által kezdeményezett térítéses előfizetési szolgáltatások vagy termékvásárlás esetén a jelen ÁSZF-en kívül érvényesek még azok a különös feltételek, amelyek a kiválasztott szolgáltatásra vagy termékre vonatkoznak. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a 2005. szeptember 6-i 206. sz. Törvényerejű Rendelet („Fogyasztói törvény”) szerint kell alkalmazni.

9. cikkely: Alkalmazandó jog és joghatóság
A jelen ÁSZF-re az Olaszországban hatályos jog vonatkozik. Minden jogvitában, amely a jelen ÁSZF-ből adódik vagy azzal kapcsolatban áll, vagy a weboldata, illetve a szolgáltatásokra vonatkozik, kizárólag a milánói bíróság illetékes.