TÁJÉKOZTATÓ a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, valamint a békéltető nevéről és székhelyének postai címéről

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) w) pontja alapján a DE AGOSTINI Publishing S.p.A. (székhelye : Via Giovanni Da Verrazano 15, 28100 Novara, Olaszország; nyilvántartó hatóság: Novara város cégnyilvántartása, Olaszország; cégjegyzékszám: 01398410066; a továbbiakban: „Eladó” vagy „De Agostini”) a következő tájékoztatást nyújtja:

 

 1. Tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban (Fgytv. 18. § (1) bek.).

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy (Fgytv. 2. § s) pont).

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel (Fgytv. 2. § u) pont).

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van (Fgytv. 2. § u) pont).

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is (Fgytv. 2. § a) pont).

Vállalkozás: aki az olyan tevékenységet, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti, önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi (Fogytv. 2. § b) pont és 1. § (1) bek.).

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes (Fgytv. 20. § (1) bek.). A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Fgytv. 20. § (2) bek.). Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. (Fgytv. 20. § (3) bek.) Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes (Fgytv. 20. § (4) bek.). A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyére (fővárosra) terjed ki (Fgytv. 20. § (5) bek.). A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar (Fgytv. 20. § (6) bek.).

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes (Fgytv. 18. § (5) bek.). Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - bármely békéltető testület eljárhat. (a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5/2023. (VI. 19.) IM rendelet 19. §).

 

 1. Tájékoztatás a békéltető testületek nevéről és székhelyének postai címéről

A békéltető testületek frissített, pontos neve és székhelyének postai címe a https://bekeltetes.hu oldalon a „Testületek” menüpontban megtalálható. Az alábbiakban közölt adatok a 2023.08.04-i állapotnak felelnek meg:

 1. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület:

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

 

 1. Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület:

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; 6001 Kecskemét Pf. 228.

 

 1. Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

 1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

 1. Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

 1. Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Fejér Vármegyei Békéltető Testület:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

 1. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

9021 Győr, Szent István út 10/a.

 

 1. Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület:

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

 1. Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Heves Vármegyei Békéltető Testület:

3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint; 3300 Eger, Postafiók 440.

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

 1. Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

 1. Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Nógrád Vármegyei Békéltető Testület:

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

 

 1. Pest Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Pest Vármegyei Békéltető Testület:

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

 

 1. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogyi Békéltető Testület:

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

 

 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

 1. Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Tolna Vármegyei Békéltető Testület:

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

 

 1. Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

 

 1. Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Veszprém Vármegyei Békéltető Testület:

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

 

 1. Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Zala Vármegyei Békéltető Testület:

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.