Hledejte na stránce...

Zásady ochrany osobních údajů

De Agostini Deutschland zaručuje bezpečnost osobních údajů návštěvníků webových stránek www.deagostini.com/cz/ v souladu s obecně platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů
De Agostini Deutschland GmbH se sídlem v Hamburku (20355), ul. Wexstrasse 16 je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetových stránek www.deagostini.com/cz/. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez předchozího souhlasu osob, jichž se osobní údaje týkají, s tou podmínkou, že v určitých situacích může dojít ke zpřístupnění osobních údajů z důvodů stanovených obecně platnými právními předpisy.
De Agostini Deutschland GmbH zaznamenává IP adresy uživatelů, kteří zasílají dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetové stránce www.deagostini.com/cz/.
Informace o IP adresách se používají pro účely vedení statistiky a optimalizace internetové stránky www.deagostini.com/cz/.

2. Účel zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje budou použity za účelem zajištění řádného poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.deagostini.com/cz/. De Agostini Deutschland GmbH uchovává osobní údaje shromážděné prostřednictvím internetové stránky www.deagostini.com/cz/, dokud jsou nutné pro účely poskytování služeb, produktů a informací, o které uživatel žádá, nebo takovým způsobem, jaký umožňuje ustanovení platných právních předpisů.

3. Přístup k údajům a jejich aktualizace
Každý má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Veškeré žádosti je třeba podat písemně na adresu P. O. BOX 17, 190 03 Praha 93.

4. Zabezpečení údajů
De Agostini Deutschland GmbH dodržuje adekvátní ochranná opatření pro ochranu soukromí, bezpečnosti a integrity osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetové schránky www.deagostini.com/cz/.
De Agostini Deutschland GmbH chrání osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnou osobou, protizákonným zpracováním a ztrátou, poškozením nebo zničením.

5. Odkazy na jiné internetové stránky
Na stránce www.deagostini.com/cz/ jsou umístěny odkazy na externí internetové stránky, na kterých má De Agostini Deutschland GmbH své profily, mezi jinými zejména Facebook, Instagram, YouTube.
Společnost De Agostini Deutschland GmbH není zodpovědná za správné fungování externích internetových stránek.

6. Změna zásad ochrany osobních údajů
De Agostini Deutschland GmbH si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím zveřejnění jejich nového znění na své internetové stránce www.deagostini.com/cz/.