Hľadajte na stránke...

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES SKUPINY DE AGOSTINI

Pojmy uvádzané v tomto dokumente znamenajú:

1. Cookies – textové súbory, ktoré server platformy ukladá v koncovom zariadení, ktoré používa používateľ. Informácie uložené v textových súboroch môže server platformy načítať pri opätovnom pripojení z tohto počítača.

2. De Agostini Publishing S.p.A. – De Agostini Publishing S.p.A. so sídlom na adrese: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Taliansko.

3. Platforma – internetová stránka, ktorá sa nachádza na adrese www.deagostini.com/sk a jej správcom je De Agostini Publishing S.p.A.

4. Používateľ – každý, kto navštívi platformu.
De Agostini Publishing S.p.A ako subjekt spravujúci platformu informuje o používaní súborov cookies prostredníctvom platformy. Súbory cookies sa používajú preto, aby používateľovi umožnili využívať všetky funkcie platformy, aby sa platforma mohla prispôsobiť potrebám používateľov, a taktiež na štatistické účely. Súbory cookies, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa, nespôsobujú žiadne zmeny v konfigurácii zariadenia alebo softvéru, ktorý je v ňom nainštalovaný. Súbory cookies používané v platforme neukladajú žiadne osobné údaje ani iné informácie získané od používateľov. Softvér slúžiaci na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookies v koncovom zariadení používateľa.
Používateľ môže samostatne meniť nastavenia svojho internetového prehliadača, ktorý využíva najmä takým spôsobom, aby blokoval automatickú manipuláciu so súbormi cookies alebo aby zakaždým informoval o uložení súborov cookies do zariadenia používateľa. Úplné zablokovanie súborov cookies zvyšuje úroveň zabezpečenia a ochrany dát, ale taktiež môže sťažiť či dokonca znemožniť používanie niektorých funkcií platformy.
Nerealizácia zmien v nastavení internetového prehliadača týkajúcom sa správy cookies znamená, že budú uložené v koncovom zariadení používateľa, čo povedie k tomu, že De Agostini Publishing S.p.A bude mať informácie uložené v koncovom zariadení používateľa.
Podrobné informácie o spôsobe správy súborov cookies sú k dispozícii v nastavení internetového prehliadača, ktorý používateľ používa.
De Agostini Publishing S.p.A využíva pre platformu nasledujúce súbory cookies (názov súboru cookie /typ/účel uloženia):

amIbcookie
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie

iPlanetDirectoryPro
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie

JSESSIONID
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie

COOKIE_SUPPORT
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie

GUEST_LANGUAGE_ID
Dočasné
Uloženie informácie po dobu relácie o jazykovej verzii platformy používanej používateľom

Shopping Cart Cookie
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie; zachovanie kontinuity zadávanej objednávky

AMAuthCookie
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie; zachovanie kontinuity zadávanej objednávky

Frontend
Dočasné
Uloženie identifikátora relácie; zachovanie kontinuity zadávanej objednávky

Google Analytics
Dočasné
Vedenie štatistiky platformy; analýza priorít používateľov.