Szukaj na stronie...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

De Agostini Deutschland gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.deagostini.com/pl zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Zbieranie danych osobowych
De Agostini Deutschland GmbH z siedzibą w Hamburgu (20355) przy ul. Wexstraße 16 jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.deagostini.com/pl. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniego wyrażenia zgody przez osoby, których dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
De Agostini Deutschland GmbH odnotowuje adresy IP użytkowników przesyłających zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.deagostini.com/pl. Informacje o adresach IP są wykorzystywane w celu prowadzenia statystyki oraz wprowadzania usprawnień strony internetowej www.deagostini.com/pl.

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.deagostini.com/pl. De Agostini Deutschland GmbH przechowuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej www.deagostini.com/pl dopóki są one niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie wnioskuje użytkownik lub w sposób dozwolony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wgląd do danych i ich aktualizowanie
Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie zapytania powinny być kierowane w formie mailowej na adres kontakt@deagostini.pl lub pisemnej na adres: Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.

4. Zabezpieczenie danych
De Agostini Deutschland GmbH utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.deagostini.com/pl.
De Agostini Deutschland GmbH zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Odnośniki do innych stron internetowych
Na stronie www.deagostini.com/pl umieszczone są linki do zewnętrznych stron internetowych, na których De Agostini Deutschland GmbH posiada swoje profile, w tym w szczególności Facebook, Printerest, YouTube. De Agostini Deutschland GmbH nie odpowiada za poprawne funkcjonowanie zewnętrznych stron internetowych.

6. Zmiana polityki prywatności
De Agostini Deutschland GmbH zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego jej brzmienia na stronie internetowej www.deagostini.com/pl.
  • DOŁĄCZ DO NAS
  • DeAGOSTINI Publishing
  • DeAGOSTINI Publishing